SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

TELEDATA sp. z o. o. oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi dla potrzeb klienta:

Budowa sieci szerokopasmowych z integracją usług

Budowa, uruchomienie i pomiary wszelkich stacjonarnych systemów telekomunikacyjnych
Adaptacje obiektów dla potrzeb montażu nowych urządzeń
Budowa duktów, konstrukcji drabinek kablowych
Budowa, pomiary Linii Zasilających oraz tablic odpływów stało i zmienno prądowych
Nietypowe konstrukcje oraz adaptacje dla potrzeb Klienta
Instalacja podstawowa anten, średnica anteny od 0,3m do 4,8m
Montaż, wymiana kabli IF
Instalacja systemów radiowych i anten rozsiewczych
Montaż i uruchomienie systemu nadzoru w obiektach
Demontaż istniejących linków, realokacja sprzętu
Wyjazdy interwencyjne